Tianjin Tasong Aluminium Co., Ltd.
Home > Contact Us
  • Tianjin Tasong Aluminium Co., Ltd.

  • +86 22 2698 9666

  • duansonglin@tjtasong.com

  • No. 7 Shuangyun Road, Beitian Zhun Industrial Park, Shuangjiang Road, Beichen District, Tianjin

Product Name
风扇支架
  • +86 22 2698 9666
  • duansonglin@tjtasong.com
  • No. 7 Shuangyun Road, Beitian Zhun Industrial Park, Shuangjiang Road, Beichen District, Tianjin

Copyright © Tianjin Tasong Aluminum Co., Ltd. All Rights Reserved. |Sitemap |